Hankkeet

NOA Nordic Outsider Art -verkosto

Pohjoismaisen outsider-taiteen NOA-verkoston tavoitteena on vahvistaa pohjoismaisten outsider-taiteen toimijoiden välistä yhteistyötä, tuottaa taideprojekteja sekä kehittää yhteistoiminnallisesti innovatiivisia ja laadukkaita menetelmiä taidestudioiden toimintaan. Verkosto perustettiin Kettukin hallinnoimassa NOA-hankkeessa (2015-2017). Kehittämishankkeen jälkeen NOA-verkostossa jatketaan yhteistyötä.

NOA-verkoston perustamista rahoitti Pohjoismainen kulttuurirahasto ja Pohjoismainen kulttuuripiste. Kehittämisprojektia hallinnoi Kettuki ja muut NOA-verkoston toimijat ovat GAIA Museum Outsider Art (Tanska), Kaarisilta (Suomi), Inuti (Ruotsi) ja List án landamæra (Islanti).

NOA-verkoston toimijat toteuttivat Out by Art-elokuvaprojektin vuosina 2017-2018. Out by Art -projektia hallinnoi tuottaja, dokumentaristi Sven Blume ja projektin rahoitti Kulturbryggan. Vuonna 2019 toteutettiin The Other Travel Agency -projekti.

YouTube video

 

OSATA -kehittämishankkeessa (2016-2020) tavoitteena on lisätä erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden osallisuutta. Jokaisella ihmisellä on oikeus täyttää oma potentiaalinsa yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä. Hankkeessa edistämme tätä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden pyrkimystä taiteessa.

OSATA -hankkeessa pilotoitavassa O-Lab -nykytaidetyöpajassa erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat ovat taidelaborantteja, jotka tutkivat ja reflektoivat ympäröivää maailmaa ja omia tuntojaan nykytaiteen moniaistisia menetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on samalla luoda suotuisat olosuhteet mielenkiintoisen ja merkityksellisen nykytaiteen synnylle. Näin hanke rikastaa ja monipuolistaa koko kulttuurin kenttää, myös marginaalisena pidetyn erityistaidetoiminnan ulkopuolella.