Kaarisilta Biennale toteutuu taas ensi kesänä!

Kaarisilta Biennale 2023

Information in English below

Kaarisilta Biennale -kuvataidetapahtuma järjestetään kesällä 2023 kuudetta kertaa. Kaarisilta Biennale -näyttely on esillä Erstan kartanon tiloissa ja ympäristössä Lahden Villähteellä sekä Galleria Art Kaarisillassa Helsingissä 17.6.-30.7.23. Näyttelyn ulkona oleva osuus on avoinna syyskuun loppuun saakka.

Vapaana teemana rakkaus

2023 Kaarisilta Biennalen teema on Rakkaus, sanana niin suuri ja monimerkityksellinen. Kaarisilta Biennale 2023 haastaakin taiteilijat pohtimaan rakkauden olemusta ja sen ilmenemismuotoja, omaa suhdetta rakkauteen.

Biennalen teema on kuitenkin mahdollisimman avoin ja vapaaehtoinen. Sen voi jättää huomioimatta ja keskittyä omaan taiteelliseen työhönsä. Kaikenlaisia teoksia voi tarjota Kaarisilta Biennaleen.

Haku

Kaarisilta Biennale -näyttelyyn on avoin haku. Hakuaika näyttelyyn on 1.2.-12.3.23. Taiteilija tai työryhmä voi osallistua Biennaleen korkeintaan kolmella teoksella tai teoskokonaisuudella, jotka on toteutettu viimeisen viiden vuoden aikana. Teosten koko ja tekotapa ovat vapaat. Kartanon pihapiiri antaa hienot puitteet myös ympäristötaiteelle.

Haku tehdään tänä vuonna sähköisellä kaavakkeella. Laitamme tarkempaa infoa Kaarisilta Biennalen sivuille lähempänä hakua.

Palkinto ja näyttely

Näyttelyyn osallistuneiden taiteilijoiden kesken myönnetään 1-3 kunniamainintaa sekä Kaarisilta Biennale -palkinto, joka mahdollistaa taidenäyttelyn pitämisen Art Kaarisilta -galleriassa Helsingissä. Juuri nyt galleriassa on esillä viime biennalen voittajan Snurretoppenin näyttely. Palkintonäyttely ´21 on avoinna 13.11.22 asti.

Tervetuloa tutustumaan!
Lisätietoja www.kaarisilta.fi ja biennale@kaarisilta.fi

 

The Kaarisilta Biennale will take place again next summer

The Kaarisilta Biennale art event will take place in the summer of 2023 for the sixth time. TheKaarisilta Biennale exhibition is on display in the surroundings of the Ersta manor in Villähde, Lahti,and at Galleria Art Kaarisilta in Helsinki from 17 June to 30 July 2023. The outdoor part of theexhibition is open until the end of September.

Theme

The theme of the 2023 Kaarisilta Biennale is Love, a word so big and multi-meaning. Kaarisilta Biennale 2023 challenges artists to reflect on the essence of love and its manifestations, their own relationship with love. However, the theme of the biennale is as open and voluntary as possible. You can ignore it and focus on your own artistic work. All kinds of works can be offered to the Kaarisilta Biennale.

How to apply

There is an open application for the Kaarisilta Biennale exhibition. The application period for the exhibition is 1.2.-12.3.23. An artist or a working group can participate in the Biennale with a maximum of three works or sets of works that have been realized in the last five years. The size and method of making the works are free. The courtyard of the manor also provides a great setting for environmental art.

This year, the application is made using an electronic form. We will post more detailed information to the Kaarisilta Biennale website closer to the search.

Award and exhibition

Among the artists who participated in the exhibition, 1-3 honorable mentions and the Kaarisilta Biennale award will be awarded, which enables the art exhibition to be held in the Art Kaarisilta gallery in Helsinki.

Right now, the gallery is showing an exhibition by the winner of the last Biennale, Snurretoppen. The award exhibition is open until 13.11.22.
Welcome!

More information at www.kaarisilta.fi and biennale@kaarisilta.fi

Julkaistu: 14.10.2022