Kettuki Ry

Kettuki ry perustettiin Kiasmassa lokakuussa 2002. Kettuki ry:n jäsenistöön kuuluu taiteilijoita, taiteen ja kehitysvamma-alan asiantuntijoita sekä muita erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taiteesta kiinnostuneita henkilöitä.

Kettuki toimii erityistaidetoiminnan kentän edunvalvojana ja alan valtakunnallisena asiantuntijaverkostona. Kettuki edustaa kaikkia erityistä tukea tarvitsevia taiteen tekijöitä Suomessa. Kettukilla on erityistaidetoiminnan alan edunvalvojana kolme tärkeää kohderyhmää ja päätehtävää:

1)     Erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden oikeuksien puolustaminen ja osallisuuden lisääminen.

2)     Erityistaidetoiminnan kentän tukeminen eettisesti kestävässä taidetoiminnassa.

3)     Taiteen ja kulttuurin monimuotoisuuden lisääminen.

 
Kettuki on kulttuuripoliittinen vaikuttaja, osaamisen verkoston ylläpitäjä, innovatiivinen taidetoimija ja kansainvälinen kumppani. Kettukin tärkeitä toiminnan muotoja ovat tiedon välitys, erilaiset kehittämishankkeet sekä taidetoiminta. 

 

 

Kettuki on
kontaktoiva, tiedottava ja yhdistävä
kulttuuripoliittinen vaikuttaja erityistaidetoiminnan kentällä

Banaanipuu, Outi Karisto