Kettuki Ry

Kettuki ry perustettiin Kiasmassa lokakuussa 2002.

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidetoimintaa  ja toimia erityistaiteen toimijoiden edunvalvojana sekä asiantuntijaverkostona. 

 

 

Kettuki on
kontaktoiva, tiedottava ja yhdistävä
KULTTUURIPOLIITTINEN VAIKUTTAJA erityistaidetoiminnan kentällä

Banaanipuu, Outi Karisto