Strategia ja toimintatapa

Kettukin toiminnan tavoitteena on tehdä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidetta tunnetuksi valtakunnallisella tasolla ja kohottaa taiteenalan arvostusta. Kettuki parantaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia taiteen opiskelussa, harrastamisessa ja taiteen ammattimaisessa harjoittamisessa. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on auttaa erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita ja taiteen tekijöitä yhdenvertaiseen asemaan muiden taiteilijoiden kanssa.

Kettuki ry on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustusta vuosina 2008-2016 ja Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustusta vuodesta 2017.

Katso Kohti yhdenvertaista taidetta 2016-2020 -strategia-asiakirja täällä

Katso yhdistyksen säännöt täällä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

 

Kettuki edistää erityistaidetoiminnan verkoston asioita

Kettuki ylläpitää maanlaajuista verkostoa, antaa asiantuntija-apua, toimii tietopankkina ja tiedottaa alan tapahtumista maanlaajuisesti. Lisäksi Kettuki kouluttaa sekä tuottaa julkaisuja ja opetusmateriaaleja.

Kettuki neuvoo ja auttaa erityistaidetoiminnan verkoston jäseniä erilaisissa taidehankkeissa. Kettuki pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan päättäjiin ja viranomaistahoihin sekä edistämään lausunnoin, kannanotoin, tiedottein ja tempauksin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden oikeutta ja mahdollisuutta tehdä taidetta.
Kettuki myöntää vuosittain Vuoden Taideteko -palkinnon ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan edistänyt erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidetta ja kulttuuria.

Testamentit ja lahjoitukset

Kettuki ry tarjoaa lahjoittajille parhaan mahdollisen väylän tukea erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita ja heidän työtään. Kettukin toiminta käynnistettiin EU-hankkeen tuella vuosina 2006-2007. Toiminnan jatkuminen edellyttää sekä julkista että yksityistä tukea tulevina vuosina.

Jos harkitsette testamenttia tai lahjoitusta erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taiteen hyväksi, voitte ottaa yhteyttä Kettuki ry:n puheenjohtaja Susanna Hintsalaan, +358 40 7416 179 tai Kettukin toiminnanjohtaja Sirpa Tauluun +358 44 0405 107, sirpa.taulu(at)kettuki.fi.

Vuoden Taideteko-palkinnon saajat

2020 Vertaistaiteilijat -hanke 

Hanke on monipuolisesti edistänyt erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden työelämäosallisuutta ja työskentelymahdollisuuksia, ja tekee vaikuttamistyötä taiteilijajärjestöjen, taidehallinnon ja poliittisen päätöksenteon suuntaan.

2019 SATA2, Saavutettava taideharrastus 2 -hanke
Pitkäjänteisestä työstä lastenkulttuurikeskusten ja taiteen perusopetuksen saavutettavuuden lisäämiseksi

2018 Veikko Halmetoja
Yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämisestä kuvataiteen kentällä

2017 Kaarisilta ry 
Valtakunnallisesti merkittävän ja laajasti erityistaidetta esittelevän Kaarisilta Biennale-näyttelytoiminnan käynnistämisestä ja toteuttamisesta Suomessa

2016 Aula-työkotien ME!-projekti
Edistyksellisestä vertaisohjaajatoiminnan kehittämisestä

2015 Pekka Elomaa ja Lyhdyn työryhmä
Pitkästä ja taiteellisesti ansiokkaasta työstä valokuvataiteen saralla

2014 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Kultturellia - Vähän erilaisen kulttuuritapahtuman tuottamisesta ja erityisesti kehitysvammaisten osallisuudesta tapahtumassa

2013 Kettukin perustaja, taidemaalari ja kuvataiteilija Ahti Isomäki
Uraauurtavasta, tinkimättömästä ja innostavasta työstä kehitysvammaisten taiteen edistämiseksi

2011 Valtiotieteen tohtori Hanna-Liisa (Assi) Liikanen
Taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksien tutkimisesta ja tukemisesta

2010 Vähän kunnioitusta elokuvan työryhmä
Kehitysvammaisten osaamisen hyödyntäminen elokuvan eri tuotantovaiheissa

2008 Annantalon taidekeskus
Kehitysvammaisten taiteen näkyvä huomioiminen näyttelytoiminnassa

2007 Faces -etnofestivaali
Saavutettavuuden edistämisestä

2006 Otso Kantokorpi
Kehitysvammaisten taiteen tukemisesta ja esilletuomisesta valtakunnallisessa taidekeskustelussa

2005 Ari Sainio ja Satu Itkonen
Ansioista selkokielisen taidekirjoittamisen uranuurtajina

2004 Kaarisilta ry
Kehitysvammaisten ammatillisen taideopetuksen aloittamisesta Suomessa