Kettukin kevätkokous ke 13.4. Ipi Kulmakuppilassa

Tervetuloa Kettukin kevätkokoukseen Ipi Kulmakuppilaan
ke 13.4. klo 17.30

Ipi Kulmakuppila
Porthaninkatu 13
00530 Helsinki

Kokouksen alussa saamme kuulla Kahvila Ipi Oy:n toiminnasta sekä Kettukin tuoreimman jäsenen Riikka Herlinin säätiön taidetoiminnasta.

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä.
Ilmoitatko ma 11.4. mennessä, osallistutko kokoukseen paikan päälle vai etänä.

Yhteystiedot: toimisto@kettuki.fi tai  044 0405 107

Ipi Kulmakuppilan yhteydessä toimii Galleria IPIOMA.
Huhtikuussa galleriassa on Anni Lindbergin näyttely.
Siirry Kettukin matrikkelisivuille tutustumaan tarkemmin taiteilijaan:
https://www.kettukintaiteilijamatrikkeli.fi/taiteilijat/anni-lindberg/

 

KEVÄTKOKOUKSEN ASIALISTA:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

8. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

9. Käsitellään muut kokouskutsussa
mainitut asiat

10. Kokouksen päättäminen

Julkaistu: 28.3.2022