Kettukin strategialuonnos 2021-25: Antaa taiteen puhua!

Kuva näyttelytilasta, jossa etualalla on miesveistoksen kasvot edestäpäin kuvattuna. Veistoksen taakse on ripustettu kaksi maalausta harmaanvihreälle seinälle.

Luonnos on avoinna kommenteille

Kettuki toteutti yhteistyössä  Maaseudun Sivistysliiton ja Taiteen edistämiskeskuksen kanssa ITE-taiteen, outsider-taiteen sekä erityistaidetoiminnan toimialakartoituksen keväällä 2021. 

Kentän viesti tiivistyy strategiamme otsikossa:

Antaa taiteen puhua!

Kettukin toiminnan painopisteet ovat tulevaisuudessakin vahvassa verkostoyhteistyössä. Yhteistyössä on voimaa!
Haluamme olla mukana vaikuttamassa rakenteisiin, tukemassa verkoston ja taiteilijoiden toimintaa sekä lisäämässä taiteen moniäänisyyden kuuluvuutta.

Toimintaamme ohjaavat arvot:

Ihmisarvo

Yhteisenä perustana meillä on kunnioitus ihmisoikeuksia ja jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta kohtaan. Niiden ilmenemismuotoja ovat yhdenvertaisuus ja osallisuus.

 

Eettisyys

Olemme sitoutuneet eettiseen erityistaidetoimintaan, jossa on valmius käydä toimintatavoista avointa eettistä pohdintaa. Kysymyksiä oikeasta ja väärästä menettelystä joudutaan pohtimaan erilaisissa tilanteissa ja usein yllättäen. Vaikka yleiset periaatteet ovat jaettuja ja yleisesti hyväksyttyjä, yksittäisiin eettisiin kysymyksiin on haastavaa tarjota yksiselitteisiä ja kattavia vastauksia. Epäkohtien ja epävarmuuksien esille nostaminen on avain alamme kehitykseen.

 

Taide

Taide on meille tärkeä. Taide ei tarvitse perusteluja. Osallisuus taiteeseen on perusoikeus, joka kuuluu kaikille. Taiteen moniäänisyys pitää myös kuulua taiteessa.  Taiteella on myös terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Eettisessä erityistaidetoiminnassa taiteen itseisarvo ja välinearvot eivät ole ristiriidassa keskenään.

 

Rohkeus

Olemme rohkeita kokeilemaan ja etsimään uusia ratkaisuja yhdessä kumppaneiden kanssa.

 

Strategialuonnokseen voit tutustua kokonaisuudessaan täällä.

 

Otamme mielellämme vastaan kaikkia kommentteja: toimisto@kettuki.fi 

 

 

Julkaistu: 13.10.2021