Kettukin syyskokous 27.10.2021 klo 17:30

Kettukin syyskokous on

keskiviikkona 27.10.2021 klo 17:30

Kehitysvammaliitto, Linnoitustie 2 B, 02600 ESPOO

Huom. Uudenmaan tämänhetkisen koronatilanteen vuoksi rajoitamme kaikkien turvallisuuden vuoksi paikan päälle tulevien määrän max. 10 henkilöön.
Toivomme, että osallistujilla on rokotusten tai viimeisen 6 kk:n aikana sairastetun koronan tuoma suoja.

Järjestämme kokoukseen tästä syystä etäosallistumismahdollisuuden.

Poikkeusjärjestelyistä johtuen pyydämme kaikilta osallistuvilta ilmoittautumiset 25.10. mennessä:

Ilmoittautumisen yhteydessä kerro, haluatko osallistua etänä vai haluatko tulla paikan päälle.
Etäkokoukseen osallistuville lähetämme osallistumislinkin 26.10.

p. 044 0405 107 tai toimisto@kettuki.fi

 

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5§ Vahvistetaan yhdistyksen strategia 2021–25

6§ Vahvistetaan vuoden 2022 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

7§ Vahvistetaan kaksi muutosehdotusta sääntöihin, jotka mahdollistavat jatkossa etäosallistumisen yhdistyksen kokouksiin ja selkeyttävät yhdistyksen kokousten koollekutsumisen tapaa.

8§ Kokouksen päättäminen

 

TERVETULOA!

Julkaistu: 15.10.2021