Lintu ja kala! - Veli Granö, Paul Gustafsson, Tuula Huusko, Jan Kaila, Jori Tapio Kalliola, Alpo Koivumäki, Veera Kopsala, Aino Laiho & Olga Green, Chris Marker (FR), Jussi Nykänen, Juha Pesonen, Erkki Pirtola, Veijo Rönkkönen, Elis Sinistö, Kaarina Staudinger-Loppukaarre, K. Tschährä, Artur Zmijewski (PL)

10.06.2023 - 29.10.2023 | Rauman taidemuseo, Kuninkaankatu 37, 26100 Rauma

Jättilintu

Kuva: Paul Gustafsson. Jättilintu. puupiirros. 2016

Rauman taidemuseo juhlii tulevassa kesänäyttelyssään ”Lintu ja kala!” taidetta ja luovuutta, joka ei mahdu valmiisiin kategorioihin. Näyttelyssä nostetaan esiin niin nykykansantaiteen klassikkoja, elokuvantekijöitä kuin nykytaiteen uusia lupauksiakin. Näyttelyn taiteilijat ovat Veli Granö, Paul Gustafsson, Tuula Huusko, Jan Kaila, Jori Tapio Kalliola, Alpo Koivumäki, Veera Kopsala, Aino Laiho & Olga Green, Chris Marker (FR), Jussi Nykänen, Juha Pesonen, Erkki Pirtola, Veijo Rönkkönen, Elis Sinistö, Kaarina Staudinger-Loppukaarre, K. Tschährä ja Artur Zmijewski (PL).

Ryhmänäyttely ”Lintu ja kala!” syntyi neljän kuraattorin keskusteluista aiheena taide, luonto ja ihminen. Keskusteluissa palattiin toistuvasti kysymyksiin ilosta, onnesta ja suvaitsevuudesta, ennakkoluuloista, yksinäisyydestä, ystävyydestä, taiteen luonnonvoimasta ja vapaudesta yli rajojen. Näyttelyssä pohditaan taiteen syviä merkityksiä ja taiteen tekemisen kutsumusta. Esiin nostetaan taiteilijoiden syvällinen ja arvostava yhteys luontoon ja ympäristöön. Erilaiset eläimet tulevat esiin puupiirroksissa, veistoksissa, mediateoksissa ja maalauksissa. Linnut ja kalat nousevat esiin universaaleina ihmiskulttuurin symboleina ja henkilökohtaisina voimahahmoina. Näyttelyssä pohditaan myös nykykansantaiteeseen keskeisesti liittyvien taideympäristöjen elinkaareen liittyviä eettisiä, ekologisia ja taidepoliittisia kysymyksiä ja muuttuvaa taiteen käsitteistöä.

Kokonaisuus on esillä 10.6. – 29.10.2023 välisen ajan Rauman taidemuseossa. Käytössä ovat Rauman taidemuseon päänäyttelytilojen lisäksi sisäpiha, piharakennukset ja verstas. Näyttelyn kuraattoritiimissä ovat museointendentti Heta Kaisto ja kuraattori Elina Vuorimies sekä Maaseudun Sivistysliiton kulttuurituottaja Raija Kallioinen ja kulttuurijohtaja Helka Ketonen.

Julkaistu: 25.5.2023