Taide- ja Toimintakeskus Kaarisilta/ päiväaikainen toiminta kulttuurin alueella

Kaarisilta tarjoaa päiväaikaista toimintaa erityistä tukea tarvitseville aikuisille kulttuurin ja liikunnan osa-alueilla.

Kuvataide

Kuvataidetoimintaan osallistuvalla on mahdollisuus perehtyä monipuolisesti erilaisiin materiaaleihin ja tekniikkoihin. Ohjaus on vuorovaikutteista ja luovaa toimintaa. Taidenäyttelyiden järjestämisellä on keskeinen osa toiminnassa.

Keramiikka

Työskentelyssä pyritään löytämään jokaiselle sopiva työskentelytapa savimateriaalin avulla. Pyrkimyksenä on henkilökohtaisen taiteellisen ilmaisun vahvistaminen sekä tekemisen ja onnistumisen ilo.

Taidekäsityö

Tekstiili- ja taidekäsitöissä valmistetaan tekstiilejä mm. kangaspuilla kutoen, huovuttamalla ja ommellen. Työskentelyssä kannustetaan ideointiin sekä omaan, luovaan taiteelliseen ilmaisuun.

Musiikki

Musiikkitoiminnassa kehitetään ja ylläpidetään eri soitinten hallintaa, laulutaitoja yksin ja ryhmässä sekä musiikillista yleissivistystä.  Toiminta sisältää mahdollisia konsertteja Suomessa ja ulkomailla.

 

Yhteystiedot

Villähteentie 458, 15540 Villähde
Puhelinnumero: 040 7332363
Sähköposti: kaarisilta@kaarisilta.fi

Julkaistu: 13.8.2021