Hankkeet

NOA-projektin (2015-2017) tavoitteena oli vahvistaa pohjoismaisten outsider-taiteen toimijoiden välistä yhteistyötä ja kehittää yhteistoiminnallisesti innovatiivisia ja laadukkaita menetelmiä taidestudioiden toimintaan. NOA parantaa erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden sekä taidestudioiden ohjaajien ammatillista osaamista kansainvälisessä ympäristössä. NOA-projektia rahoittaa Pohjoismainen kulttuurirahasto.

Projektia hallinnoi Kettuki. Muut projektikumppanit ovat GAIA Museum Outsider Art (Tanska), Kaarisilta (Suomi), Inuti (Ruotsi) ja List án landamæra (Islanti). 

Katso NOA-projektin lopputiedote täältä.

NOA-projekti jatkuu Out by Art-projektin (2017-2018) merkeissä. Projektia hallinnoi tuottaja Sven Blume ja projektia rahoittaa Kulturbryggan. Lisätietoja löydät täältä.

 

 

 

OSATA -kehittämishankkeessa (2016-2020) tavoitteena on lisätä erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden osallisuutta. Jokaisella ihmisellä on oikeus täyttää oma potentiaalinsa yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä. Hankkeessa edistämme tätä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden pyrkimystä taiteessa.

OSATA -hankkeessa pilotoitavassa O-Lab -nykytaidetyöpajassa erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat ovat taidelaborantteja, jotka tutkivat ja reflektoivat ympäröivää maailmaa ja omia tuntojaan nykytaiteen moniaistisia menetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on samalla luoda suotuisat olosuhteet mielenkiintoisen ja merkityksellisen nykytaiteen synnylle. Näin hanke rikastaa ja monipuolistaa koko kulttuurin kenttää, myös marginaalisena pidetyn erityistaidetoiminnan ulkopuolella.