Taidekurssit

Kettuki järjestää sekä tarjoaa taideopetusta, -ohjausta ja -mentorointia. Taiteilijoille sekä työ- ja toimintakeskuksissa toimiville erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ohjaajille järjestetään lyhytkestoisia kursseja. Ohjaajiksi kutsutaan asiantuntijoita erityistaidetoiminnan alueelta sekä ansioituneita erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita.

Ateljee K:ssa Hämeenlinnan seudulla asuvat erityistä tukea tarvitsevat taiteesta kiinnostuneet henkilöt voivat tehdä taidetta omista lähtökohdistaan käsin.
Ateljee K toteutuu yhteistyössä Vanajaveden opiston kanssa.

Ilmoittautuminen kauden 2019-2020 toimintaan Vanajaveden opiston kautta alkaa 14.8. klo 17, katso lisätiedot täällä: https://opistopalvelut.fi/vanajavesi/search.php?l=fi&search=kuvataiteen+erityiskurssi

 

Taidemaalauksen erityiskurssi 1
Ti: 09.00-11.15 
 
Paikka: Kumppanuustalo, Kirjastokatu 1, 13100 Hämeenlinna
Syyslukukausi: 3.9.2019 - 19.11.2019
Kevätlukukausi: 7.1.2020 - 7.4.2020
Ohjaajana taidemaalari Katri Stenberg


Taidemaalauksen erityiskurssi 2

Ti: 12.30-14.45 

Paikka: Kumppanuustalo, Kirjastokatu 1, 13100 Hämeenlinna
Syyslukukausi: 3.9.2019 - 19.11.2019
Kevätlukukausi: 7.1.2020 - 7.4.2020
Ohjaajana taidemaalari Katri Stenberg

Taidelaboratorio
Ti: 17.00-19.15 

Paikka: Kumppanuustalo, Kirjastokatu 1, 13100 Hämeenlinna
Syyslukukausi: 3.9.2019 - 19.11.2019
Kevätlukukausi: 7.1.2020 - 7.4.2020
Ohjaajana kuvataiteilija Samuli Laurinolli