Kettukin vuoden taiteilija / Kettuki Artist of the Year

See in English below.

Vuonna 2019 haku on avoinna kaikille Pohjoismaissa työskenteleville erityistä tukea tarvitseville taiteilijoille. Hyväksymme hakemuksia taiteilijoilta, jotka asuvat ja työskentelevät Norjassa, Ruotsissa, Islannissa, Tanskassa tai Suomessa.

Vuoden taiteilijalle järjestetään Kettukin toimesta yksityisnäyttely suomalaisessa taidegalleriassa. Lisäksi valittu taiteilija saa tuhannen euron palkinnon. Kuka tahansa voi ehdottaa taiteilijaa tai taiteilijaryhmää mukaan kilpailuun taiteilijan tai taiteilijoiden omalla suostumuksella.

Hakuohjeita

-Hakuaika on 17.6.-15.9.2019

-Taiteilijan tai taiteilijoiden tulee olla täysi-ikäinen/täysi-ikäisiä

-Taiteilijalla tai taideryhmällä tulee olla riittävän laaja tuotanto yksityisnäyttelyä varten

 

Hyväksytyn hakemuksen tulee sisältää:

1.     Taiteilija-CV

2.     Taiteilijaportfolio (portfolion tulee sisältää ainakin 7-10 työtä)

3.     Huolellisesti täytetty hakemuslomake, joka löytyy tästä linkistä

Ohjeet taiteilijaportfolion liitteitä varten:

-Maalaukset, piirustukset, työt paperilla: A4-kokoinen hyvälaatuinen tuloste tai valokuva

-Veistokset, installaatio, ympäristötaideteokset: A4-kokoinen hyvälaatuinen tuloste tai valokuva

-Media, video ja performanssi: selkeästi merkityllä DVD:llä tai USB-tikulla

-Ääniteokset: selkeästi merkityllä DVD:llä tai USB-tikulla

HUOM! Hakemus liitteineen tulee lähettää viimeistään 15.9.2019 postileimalla.
(päivitetty sääntö 11.9.)

Kuoreen merkintä ‘Kettukin vuoden taiteilija‘.

Lähetä hakemuslomake liitteineen postitse osoitteeseen:

Kettuki
Kirjastokatu 1
13100 Hämeenlinna
Suomi Finland

Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä liittyen hakuprosessiin, otathan meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: toimisto@kettuki.fi

 

Tietoa valintaprosessista ja näyttelystä

Valinta Kettukin vuoden taiteilijaksi tapahtuu kahdessa osassa.

Ensiksi Kettukin taiteellinen suunnitteluryhmä suorittaa esivalinnan. Toiseksi Kettukin kutsuma kuraattori tekee esivalittujen taiteilijoiden joukosta lopullisen valinnan. Vuodelle 2020 kutsuttu kuraattori on ITE-museon amanuenssi Elina Vuorimies.

Kettukin taiteellinen suunniteluryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: Kuvanveistäjä Pia Männikkö, taidepedagogi Minna Haveri, taidemaalari Katri Stenberg, sekä tämänhetkinen vuoden taiteilija.

Vastavalittu vuoden taiteilija saa tiedon henkilökohtaisesti lokakuussa 2019. Valinnasta tehdään julkinen vuoden 2020 alussa.

Vuoden taiteilijan yksityisnäyttely järjestetään suomalaisessa galleriassa vuonna 2020. Lisäksi Kettuki edistää taiteilijan ja hänen teostensa näkyvyyttä netissä, sekä erilaisissa tapahtumissa vuoden aikana. Tuhannen euron suuruinen rahapalkinto toimitetaan tilisiirtona.

Kun päätös on tehty, olemme suoraan yhteydessä taiteilijaan lokakuun 2019 aikana. Muille emme erikseen ilmoita. Jos sinulle heräsi kysymyksiä liittyen valintaprosessiin, ole hyvä ja ole meihin yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen: toimisto@kettuki.fi

 

Kettuki Artist of the Year Competition 2020 - The Application Process

In 2019 the open call is open to all artists with intellectual and learning disabilities living in the Nordic countries. We accept applications from artists living and working in Norway, Sweden, Iceland, Denmark and Finland. To sum it up shortly, this encompasses artists living and working in one of the Nordic countries, who require assistance to be able to work as artists.

The prize includes a private exhibition or event in a Finnish gallery, organized by Kettuki Association and a 1,000 euro cash prize. Anyone can suggest a practicing artist or group of artists to the exhibition, with the artist's consent.

Information for those wishing to apply

-the application period is during 17.6.-15.9.2019.

-the artist or group of artists need/s to be 18 years of age

-the artist or group of artists should have a sufficient body of works to exhibit in a private exhibition or event

A succesfull application should include the following

1.     Artist CV

2.     Artist Portfolio (must comprise at least 7-10 works)

3.     A filled-in application form, which you'll find via this link

The guidelines for submitting the attachments for the Artist Portfolio, depending on the media are

-Paintings, drawings, mixed-media on paper: A4-sized high-quality photographs or prints

-Sculptures, installations, environmental works: A4-sized high-quality photographs or prints

-Media, video and performance works: on a clearly labeled DVD or USB-stick

-Soundscapes, audio: on a clearly labeled DVD or USB-stick

The applications including all the attachments must be sent latest at 15.9.2019.
(Please note! This has been updated 11.9.)

Fill in the application form and send it via mail along with attachments to the following address:

Kettuki Ry
Kirjastokatu 1
13100 Hämeenlinna
Suomi Finland

Please, add a marking to the envelope ' Artist of the Year'.

For any questions concerning the application process please e-mail us at: toimisto@kettuki.fi

 

The Selection Process and Information on the Exhibition

The selection for the Artist of the Year is made in two steps.

First there is a pre-selection made by the Kettuki Art Committee.

Secondly, a curator invited by Kettuki makes the final decision from the pre-selected artists.

Kettuki Artist of the Year 2020 invited chooser and curator is Elina Vuorimies, the curator of ITE-museum.

The Kettuki Art Committee currently consists of the following persons: Sculptor Pia Männikkö, art pedagogue Minna Haveri, painter Katri Stenberg and the current Artist of the Year.

The newly nominated Kettuki Artist of the Year will be informed personally in October 2019. The nomination will be made public in the beginning of the year 2020. We will not inform other applicants personally.

The exhibition for the winning artist will be held in a Finnish art gallery in 2020. In addition to organizing the personal exhibition, Kettuki Association will promote the artist and their body of work online and in various events during the year. The 1,000 euro cash prize will be granted via bank transfer.

After the decision has been made latest in the end of October, we will contact the artist for further details. 

For any questions concerning the selection process please e-mail us at: toimisto@kettuki.fi