KATSO-kampanja

      

 

KATSO-KAMPANJA on päättynyt! Kiitos kaikille siihen osallistuneille, kampanjaa seuranneille ja sitä tukeneille!

 

MIKSI KAMPANJA? Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden oikeudet taiteeseen ja kulttuuriin eivät toteudu yhdenvertaisesti Suomessa. Pääsy taidetoiminnan piiriin on sattumanvaraista. Tarvitaan lisää taidetoimipaikkoja sekä tietoa erityistaidetoiminnasta

KUKA KAMPANJOI? KATSO- kampanjan toimijoina ovat erityistaidetoimintaa toteuttavat tahot, kuten yhdistykset, kansalaisopistot, työ- ja päivätoimintakeskukset. 
Kampanja on suunnattu kunta- ja valtakunnan tason päättäjille, eli poliitikoille ja virkamiehille.

MILLOIN? Kampanja-aika on talviaika 29.10.2017-25.3.2018. Varsinainen kampanjaviikko on 19.-25.3.2018.

MIKÄ ERITYISTAIDE? Erityistaidetoiminnan alaan kuuluu kehitysvammaisten, autismin kirjon henkilöiden sekä laaja-alaisia oppimishäiriöitä omaavien henkilöiden taidetoiminta.

KEITÄ OVAT ERITYISTAIDETOIMIJAT? Erityistaidetoimijoiden kirjo on laaja ja toimijoiden hallinnolliset rakenteet sekä toimintatavat poikkeavat toisistaan. Pääosassa on kunnan järjestämä työ- ja päivätoiminta. Järjestöt ja yksityinen sektori tuottavat erityistaidetoimintaa. Usein toiminnan taustalla on ostopalvelusopimus kunnan sosiaalitoimen ja palveluntarjoajan välillä. Lisäksi taidetoimintaa toteutetaan kansalaisopistojen taidekursseina. Suomessa toisen asteen taidealan ammatillista koulutusta tarjoaa Kaarisilta ry Nastolassa ja Ammattiopisto Spesia Jyväskylässä.

KENELLE ERITYISTAIDETOIMINTA ON SUUNNATTU? Erityistaidetoiminta on suunnattu pääasiassa aikuisille, mutta myös nuorille löytyy mahdollisuuksia taiteen tekemiseen. Ikäihmisille ja lapsille suunnattua erityistaidetoimintaa on vähemmän. Erityisryhmistä kehitysvammaisille suunnataan eniten taidetoimintaa.

KATSO-KAMPANJAN ARVOT? Yhdenvertaisuus, taiteen saavutettavuus, itsemääräämisoikeus

KAMPANJAN PÄÄMÄÄRÄ? Päämääränä on lisätä ja vahvistaa taidetoimintapaikkoja Suomessa.

KAMPANJAN TAVOITTEET? Tavoittaa viidessätoista kunnassa päättäjiä ja esitellä heille erityistaidetoimintaa. Tarkoituksena on positiivisten esimerkkien ja rakentavan keskustelun kautta herättää keskustelua ja lisätä tietoa erityistaidetoiminnasta.

MITÄ KAMPANJAN AIKANA TEHDÄÄN? Erityistaidetoimijat kutsuvat päättäjiä kylään kakkukahville. Toimijat suunnittelevat ja toteuttavat itse tempaukset ja tapaamiset oman näköisikseen eri paikkakunnilla.

MISSÄ KAMPANJA NÄKYY? Sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #katsokampanja #erityistaidetoimintatutuksipaattajille #kettukiverkosto 

KATSO MYÖS! HYVIÄ KYSYMYKSIÄ - eettinen erityistaidetoiminta (Minna Haveri 2016). Hyviä kysymyksiä -oppaaseen on koottu tavallisempia erityistaidetoiminnan kentällä esitettyjä kysymyksiä ja taidetyön ongelmakohtia. Oppaan voi ladata täällä.

LISÄTIEDOT: Toiminnanjohtaja Päivi Lilja, paivi.lilja@kettuki.fi, p. 0440405107

 

KATSO-KAMPANJA VERKOSTOTOIMIJOILLE

Ota kampanja haltuun -ohjeet tästä linkistä.

Ilmoittaudu mukaan kampanjaan tästä linkistä.

Ohjeita kampanjointiin ja vaikuttamiseen tästä linkistä.

Paras kampanjatoteutus -lomake tästä linkistä.

Hyviä kysymyksiä, eettinen erityistaidetoiminta -opas tästä linkistä.

Valtakunnallinen CASE-esimerkki Ateljee tästä linkistä.

Valtakunnallinen CASE-esimerkki Sininen Sirkus -kollektiivi tästä linkistä.