Verkostoseminaarit

 
Verkostoseminaari 2019 suunnitteilla! Vinkkaa ajankohtaiset aiheet toimisto@kettuki.fi.


 

 

 

 

 

  Muutoksessa - Aktivismi erityistaidetoiminnassa 2017 
Hyvät näkymät verkostoseminaari 2016
Yhteyksiä Connections verkostoseminaari 2015 
Erityistaiteen verkostotapaaminen 2014
Verkostotapaaminen 2013

Kettuki järjestää vuosittain valtakunnallisen verkostoseminaarin, joka on suunnattu taide-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä opiskelijoille. Verkostoseminaarissa tavataan muita alan toimijoita, kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja ja pureudutaan ajankohtaisiin aiheisiin. Verkostoseminaariin kutsutaan alan asiantuntijoita Suomen lisäksi ulkomailta ja siellä esitellään esimerkiksi hyviä käytäntöjä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työpaja 1: Työpajassa pääset mukaan taidestudiotoimintamallin yhteiskehittämiseen.  Toimintamallin prototyypin toimivuutta ja sisällöllisiä osa-alueita arvioidaan ja saadun palautteen pohjalta siihen tehdään muutoksia. Valmis taidestudiotoimintamalli julkaistaan alkuvuodesta 2019 Kettukin nettisivuilla. Taidestudiotoimintamallia voidaan käyttää vammaispalveluiden tuottaman työ- ja päivätoiminnan palveluohjauksen, toiminnan toteuttamisen ja kehittämistyön tukena.  

Työpajan vetäjä Synnöve Jokelainen on kokenut erityistaidetoiminnan ohjaaja ja kehittäjä. Taidestudiotoiminnan kehittäminen osana osallisuutta ja työllistymistä edistävää toimintaa on ollut hänen viime vuosien intoilun kohteensa. Jokelainen opiskelee parhaillaan Metropolia ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa palvelumuotoilusta ja tekee opinnäytetyötään Kettukiin.

Työpaja 2: Mitkä ovat erityistaidetoiminnan kentän kehittämistarpeet? Miten voitaisiin viestiä vaikuttavammin? Työpajassa syvennytään yhteistyössä erityistaidetoiminnan kehittämiseen muun muassa suunnittelemalla yhteistyöhankkeita.

Työpajan vetäjä Päivi Lilja on Kettukin toiminnanjohtaja, tuottaja ja sosionomi (AMK), joka on toiminut taiteen ja kulttuurin parissa monissa eri rooleissa. Kettukissa hän on kehittänyt erityisesti yhteistyötä, osallisuutta ja eettisiä käytäntöjä erityistaidetoiminnan kentällä.