Kettuki Konstcentrum

Kettuki Konstcentrum är ett riksomfattande center för konst som har framställts av utvecklingsstörda. Verksamheten inleddes i maj år 2006. Konstcentrum finns i Tavastehus. Det är beläget i Iittala Konsthuset.

Kettuki Konstcentrum arbetar för att höja anseendet hos de utvecklingsstördas konst genom att göra den känd på nationell nivå. Centrummen strävar också efter att förbättra möjligheterna för utvecklingsstörda personer som vill studera konst, ha konst som hobby, eller som yrke.

Det är föreningen Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki rf (Kettuki) som förvaltar konstcentret. Till föreningen hör konstnärer, experter på konst och utvecklingsstörningar, och andra som är intresserade av utvecklingsstördas konst.