Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Kettuki-sivustoa (kettuki.fi).Sivuston saavutettavuudesta vastaa Kettuki Ry. Sivustojen tekninen toteuttaja on Aatos Media. Saavutettavuutta arvioidaan säännöllisesti Wave-työkalulla (https://wave.webaim.org/).

Verkkopalvelujen saavutettavuuden tila

Kettukin sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan saavutettavuusperiaatteiden WCAG 2.1 -ohjeistusta.

Sivusto täyttää vaaditun AA-tason saavutettavuuskriteeristön. Olennaiset virheet ja suunnitellut korjaukset on kuvattu alla. Niissä käytetään WCAG 2.1. ohjeistuksen luokittelua.

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Osassa sivuston kuvista puuttuu vaihtoehtoinen/kuvaava teksti. Korjaustyö on käynnissä.

Palautetta saavutettavuudesta

Saavutettavuuteen liittyvää palautetta ja kysymyksiä voi kirjoittaa toimisto@kettuki.fi. Palautteisiin vastataan kahden viikon aikana.

Valvonta

Suomessa lain saavutettavuusvaatimusten noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Sivuston saavutettavuusongelmista voi tehdä selvityspyynnön tai kantelun valvovalle viranomaiselle verkkolomakkeella, sähköpostilla osoitteeseen saavutettavuus@avi.fi tai kirjaamo.etela@avi.fi tai postitse: ESAVI kirjaamo, PL 150, 13101 Hämeenlinna.