Strategia ja toimintatapa

Kettukin toiminnan tavoitteena on tehdä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidetta tunnetuksi valtakunnallisella tasolla ja kohottaa taiteenalan arvostusta. Kettuki parantaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia taiteen opiskelussa, harrastamisessa ja taiteen ammattimaisessa harjoittamisessa. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on auttaa erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita ja taiteen tekijöitä yhdenvertaiseen asemaan muiden taiteilijoiden kanssa.

Kettuki ry on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustusta vuosina 2008-2016 ja Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustusta vuodesta 2017.

Kettuki edistää erityistaidetoiminnan verkoston asioita

Kettuki ylläpitää maanlaajuista verkostoa, antaa asiantuntija-apua, toimii tietopankkina ja tiedottaa alan tapahtumista maanlaajuisesti. Lisäksi Kettuki kouluttaa sekä tuottaa julkaisuja ja opetusmateriaaleja.

Kettuki neuvoo ja auttaa erityistaidetoiminnan verkoston jäseniä erilaisissa taidehankkeissa. Kettuki pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan päättäjiin ja viranomaistahoihin sekä edistämään lausunnoin, kannanotoin, tiedottein ja tempauksin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden oikeutta ja mahdollisuutta tehdä taidetta.
Kettuki myöntää vuosittain Vuoden Taideteko -palkinnon ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan edistänyt erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidetta ja kulttuuria.

Testamentit ja lahjoitukset

Kettuki ry tarjoaa lahjoittajille parhaan mahdollisen väylän tukea erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita ja heidän työtään. Kettukin toiminta käynnistettiin EU-hankkeen tuella vuosina 2006-2007. Toiminnan jatkuminen edellyttää sekä julkista että yksityistä tukea tulevina vuosina.

Jos harkitsette testamenttia tai lahjoitusta erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taiteen hyväksi, voitte ottaa yhteyttä Kettuki ry:n puheenjohtaja Susanna Hintsalaan, +358 40 7416 179 tai Kettukin toiminnanjohtaja Sirpa Tauluun +358 44 0405 107, sirpa.taulu(at)kettuki.fi.