Oppaat

Opas taiteilijalle -oppaan kansi

Opas taiteilijalle

Vertaistaiteilijat hankkeessa toteutettiin vuonna 2020 Opas taiteilijalle. Selko-opas on osa Kettukin julkaisusarjaa.

Oppaasta löytyy selkokielistä tietoa kuvataidealasta ja taiteilijan työstä.

Opas taiteilijalle on julkaistu myös paperikirjana. Tiedustelut: toimisto@kettuki.fi

OPAS TAITEILIJALLE, Kettuki 2020, Hämeenlinna. ISBN 978-952-67682-7-4
Teksti ja kokonaisuus: Janette Aho ja Katriina Rosavaara
Graafinen suunnittelu, piirroskuvitukset ja taitto: Mari Villanen
Kannen kuvat: Janette Aho ja Marja Rantala

Taidetoimintamalli-oppaan kansiTAIDESTUDIOTOIMINTA – taiteilijuutta, osallisuutta ja työllistymistä edistävä toimintamalli

Toimintamalli jäsentää erityistaidetoiminnan alaa, parantaa erityistä tukea tarvitsevien visuaalisen alan taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä ja edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia oikeuksia taiteeseen ja kulttuuriin. Julkaisun on kirjoittanut pitkäaikainen taideohjaaja ja muotoilija Synnöve Jokelainen.

Taidestudio-toimintamalli on tarkoitettu vammaispalveluiden palveluntuottajille laatusuositukseksi taidestudiotoiminnasta, jota toteutetaan osallisuutta ja työllistymistä edistävässä toiminnassa. Tavoitteena on, että vammaispalvelut kehittävät palveluitaan laatusuositusten mukaisesti ja pystyvät siten vastaamaan monipuolisemmin ja yksilöllisemmin palvelun käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin.

Taidestudiotoiminta – taiteilijuutta, osallisuutta ja työllistymistä edistävä toimintamalli -julkaisu esittelee tiiviisti erityistaidetoiminnan alan, taiteen, kulttuurin sekä taidestudiotoiminnan hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vaikutuksia, taidestudio-toimintamallin sekä kuvataiteilijan työtä ja toimeentuloa. Taidestudio-toimintamalli sisältää suositukset taidestudiotoiminnan sisällöstä ja toiminnan toteuttamiseen tarvittavista resursseista ja toimenpiteistä. Lisäksi julkaisun osana on visuaalinen toimintamalli eli selkeä kuvitettu mallinnus taidestudiotoiminnasta, joka sisältää edellä mainittujen osioiden lisäksi palvelun käyttäjäprofiilit sekä tiivistelmän toiminnan vaikutuksista palvelun käyttäjille.

Taidestudio-toimintamalli on syntynyt yhteiskehittelyn tuloksena syksyn 2018 aikana Kettuki ry:n toimeksiannosta. Yhteiskehittämiseen osallistui taidestudioissa työskenteleviä erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita ja taideohjaajia sekä lukuisia Kettukin verkostotoimijoita ja asiantuntijoita.

Jokelainen Synnöve: TAIDESTUDIOTOIMINTA – taiteilijuutta, osallisuutta ja työllistymistä edistävä toimintamalli. Kettuki ry. 2019 Hämeenlinna. ISBN 978-952-67682-6-7 (PDF)

Hyviä kysymyksiä -oppaan kansiHYVIÄ KYSYMYKSIÄ – eettinen erityistaidetoiminta

Erityistaidetoiminnan eettiset kysymykset on aihe, josta on puhuttu paljon, mutta kirjoitettu vähän. Hyviä kysymyksiä -oppaaseen on koottu tavallisempia erityistaidetoiminnan kentällä esitettyjä kysymyksiä ja taidetyön ongelmakohtia. Käsiteltyjen asioiden laajuus vaihtelee varsin käytännönläheisistä taidetoiminnan kysymyksistä kulttuurin yleiseen arvopohdintaan. Oppaassa esitettyjä vastauksia ja käytännön ratkaisuja on etsitty ja pohdittu yhdessä erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden, taideohjaajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Julkaisu on ensisijaisesti suunnattu erityistaidetoiminnan parissa työtään tekeville taide-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä opiskelijoille. Sen uskotaan herättävän mielenkiintoa myös muiden taidetoimijoiden parissa. Haasteet ja kysymykset kun ovat taiteen uusissa yhteiskunnallisissa toimintaympäristöissä usein samankaltaisia.

Oppaan on koonnut ja kirjoittanut Kettukin erityisasiantuntija, taidekasvattaja ja tutkija (TaT) Minna Haveri, joka on työskennellyt erityistaidetoiminnan piirissä niin tutkijana, kehittäjänä kuin taideohjaajakin.

Julkaisun perustana on jokaisen ihmisen oikeus taiteeseen ja kulttuuriin ja sen myötä syntyvä kokemus osallisuudesta. Tärkeitä ja ajankohtaisia kysymyksiä ovat taiteen merkitys, tavoitteet ja paikka yhteiskunnassa sekä taidepuheessa käytetyt käsitteet. Oppaassa pohditaan myös, mitä tarkoittaa erityinen tuki ja millainen on mahdollistajan rooli ja vastuu erityistaidetoiminnassa.

Taiteen tekijän oikeudet ja teosoikeudet kuuluvat paitsi taiteen etiikan myös juridiikan piirin. Erilaisten sopimusten tekoa varten julkaisuun kirjattu keskustelurunkoja, joiden tarkoituksena on selkiyttää päätöksen tekoa ja sopimista. Oppaan päättää pohdinta erityistaidetoiminnan sisällöllisistä tavoitteista ja käytäntöjä ohjaavista arvoista.

Haveri Minna: HYVIÄ KYSYMYKSIÄ – eettinen erityistaidetoiminta. Kettuki ry. 2016 Hämeenlinna.
ISBN 978-952-67682-3-6.

Lataa Hyviä kysymyksiä -opas