Oppaat

HYVIÄ KYSYMYKSIÄ - eettinen erityistaidetoiminta

Erityistaidetoiminnan eettiset kysymykset on aihe, josta on puhuttu paljon, mutta kirjoitettu vähän. Hyviä kysymyksiä -oppaaseen on koottu tavallisempia erityistaiteen kentällä esitettyjä kysymyksiä ja taidetyön ongelmakohtia. Käsiteltyjen asioiden laajuus vaihtelee varsin käytännönläheisistä taidetoiminnan kysymyksistä kulttuurin yleiseen arvopohdintaan. Oppaassa esitettyjä vastauksia ja käytännön ratkaisuja on etsitty ja pohdittu yhdessä erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden, taideohjaajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Julkaisu on ensisijaisesti suunnattu erityistaidetoiminnan parissa työtään tekeville taide-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä opiskelijoille. Sen uskotaan herättävän mielenkiintoa myös muiden taidetoimijoiden parissa. Haasteet ja kysymykset kun ovat taiteen uusissa yhteiskunnallisissa toimintaympäristöissä usein samankaltaisia.

Oppaan on koonnut ja kirjoittanut Kettukin erityisasiantuntija, taidekasvattaja ja tutkija (TaT) Minna Haveri, joka on työskennellyt erityistaidetoiminnan piirissä niin tutkijana, kehittäjänä kuin taideohjaajakin.

Julkaisun perustana on jokaisen ihmisen oikeus taiteeseen ja kulttuuriin ja sen myötä syntyvä kokemus osallisuudesta. Tärkeitä ja ajankohtaisia kysymyksiä ovat taiteen merkitys, tavoitteet ja paikka yhteiskunnassa sekä taidepuheessa käytetyt käsitteet. Oppaassa pohditaan myös, mitä tarkoittaa erityinen tuki ja millainen on mahdollistajan rooli ja vastuu erityistaidetoiminnassa.

Taiteen tekijän oikeudet ja teosoikeudet kuuluvat paitsi taiteen etiikan myös juridiikan piirin. Erilaisten sopimusten tekoa varten julkaisuun kirjattu keskustelurunkoja, joiden tarkoituksena on selkiyttää päätöksen tekoa ja sopimista. Oppaan päättää pohdinta erityistaidetoiminnan sisällöllisistä tavoitteista ja käytäntöjä ohjaavista arvoista.

Haveri Minna: HYVIÄ KYSYMYKSIÄ – eettinen erityistaidetoiminta. Kettuki ry. 2016 Hämeenlinna.
ISBN 978-952-67682-3-6.

Lataa opas täältä.