Ateneumin Kaikuu-hankkeelle Kettukin vuoden 2021 taideteko -palkinto

Näyttelyopas ja viisi muuta ihmistä keskustelemassa taidenäyttelyssä.

Suomen erityistaidetoiminnan edunvalvontajärjestö Kettuki ry:n vuoden 2021 taideteko -palkinnon saa Kaikuu – suomea Ateneumissa -hanke yhdenvertaisuusajattelun edistämisestä. Selkokielisyys ja keskusteleva opastus parantavat myös erityistä tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta taiteeseen. Palkintoon kuuluu tunnustuksen lisäksi Kettukin vuoden 2021 taiteilija Joannis Clementidesin maalaus Martti Ahtisaaresta. 

Kuva: Jenni Nurminen, Kansallisgalleria

Kaikuu – suomea Ateneumissa oli vuosina 2019-2021 toteutettu Ateneumin taidemuseon / Kansallisgallerian toteuttama opastustoiminnan kehittämishanke, jonka rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Se oli museoalan sosiaalisen osallisuuden hanke, joka keskittyi erityisesti kielellisen osallisuuden vahvistamiseen ja opastoiminnan kehittämiseen.  

Aluksi hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa erityisesti vieraskielisten suomen kielen opiskelijoiden mahdollisuutta kokea taidemuseoympäristö omakseen. Menetelmäksi valikoitui selkokielisyys ja keskusteleva tapa opastaa. 

”Selkokielisyys, ystävällisyys ja tietoinen keskusteleva kuvantarkastelun menetelmä, osallisuuteen yllyttävä ja utelias asenne olivat keskeisinä menetelminä. Hankkeen aikana havaitsimme ryhmien, opettajien ja museoalan kollegojen kanssa selkokielen suuren tarpeen museoissa, ja hankkeesta tulikin painotetusti selkokielisyyden hanke – yhdistettynä uteliaaseen ja ryhmälähtöiseen asenteeseen. Vaikka pilottiryhmämme olivat pääosin maahanmuuttajataustaisia aikuisia, hankkeen lopputuotokset on suunnattu laajasti koko museo-, opetus- ja kulttuurikentälle ja kaikkien selkokielestä hyötyvien ihmisten ja ryhmien kanssa toimijoille”, kertoo Ateneumin yleisötyöpäällikkö Satu Itkonen. 

Oppaan rooli oli tutustuttaa ryhmäläiset museoon, rohkaista heitä omiin valintoihin ja tulkintoihin ja tuoda taidetta lähelle.

”Suomalainen vanhempi taide oli kiinnostavaa, herätti monia kysymyksiä ja tuntui koskettavan yleisinhimillisellä tavalla kävijöitä, tuovan pintaan omia kokemuksia ja muistoja, joita oli mielekästä jakaa turvallisessa ilmapiirissä. Huomasimme, että on enemmän ihmisiä yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä, taustoistamme riippumatta”, jatkaa Itkonen.

Hankkeessa tuotetut materiaalit ovat vapaasti ladattavissa Ateneumin verkkosivuilta mm. ”Yhteinen kaiku – käsikirja osallistaviin ja selkokielisiin opastuksiin museoissa” sekä selkokielinen ”Jutellaan taiteesta – Ateneumin teoksiin liittyviä tekstejä ja tehtäviä selkokielellä”. Ateneumilla on myös selkokieliset verkkosivut suomeksi. 

Lisätiedot:

Sirpa Taulu
toiminnanjohtaja, Kettuki ry
044 0405107 | sirpa.taulu@kettuki.fi

Satu Itkonen
yleisötyöpäällikkö, Ateneumin taidemuseo
050 434 1839 | satu.itkonen@ateneum.fi

Julkaistu: 26.1.2022