Daniel Hahta on Kettukin vuoden 2024 taiteilija

Valokuva Danielista.

Taiteilijan valitsi ehdokkaiden joukosta virolainen taidehistorioitsija Mari Vallikivi.

”Pidän Hahtan teoksista paljon! Hänen teoksensa ovat vaikuttavia täydellisyydessään. Runsas vaihtelu yllättää, kuinka hän saattaa työstää yhden teoksen kuvapinnan reunasta reunaan, mutta toisessa hän jättää taas paljon vapaata tilaa ja ilmaa. Vaikka Daniel Hahta kuvaa tiettyjä paikkoja ja maisemia yksityiskohtaisesti, teosten kokonaisvaikutelma on abstrakti ja yhdistelmä jostain määrittelemättömästä maisemasta. Tämä on erittäin hyvän taiteen ominaisuus.”

29-vuotiaan taiteilijan yksityisnäyttely on esillä tänä keväänä Kondase-keskuksessa, Viron naivistisen ja outsider taiteen museossa Viljandissa. Näyttely on osa Euroopan kulttuuripääkaupunki Tarton vuoden 2024 ohjelmaa. Lisäksi taiteilijalle myönnetään 1 000 euron palkinto, jonka mahdollistaa Hanna-Liisan ja Erkki Liikasen nimikkorahasto Kansan Sivistysrahastossa.

Daniel Hahta (s. 1994) on turkulainen taiteilija, jonka ilmaisussa yhdistyvät tarkkuus ja fantasia. Viime vuosina hänen teostensa aiheet ovat liittyneet asuinympäristönsä Itäharjun kaupunginosaan. Hahtan teoksissa Itäharju näyttäytyy rakentamattomana avarana maisemana, jyrkkinä kumpuilevina maastoina, joissa pienet yksityiskohdat pysäyttävät katseen. Tekniikkana hän käyttää nestemäistä kalligrafiatussia ja piirtimenä suurimmaksi osaksi puutikkua ja ohutta sivellintä.

Daniel Hahta on Taidekeskus Into ry:n jäsen ja hän työskentelee yhdistyksen taidekeskuksessa TaidePompossa Turussa. Hahta kuuluu Inton ArtNotes-yhteisötaideryhmään sekä nuorten taidetyöpajaryhmään. Hänen mentoreinaan ovat toimineet vuodesta 2016 lähtien kuvanveistäjä Sinikka Mäki-Lertola ja kuvataiteilija Eija Ruoho. Hahta on osallistunut näyttelyihin vuodesta 2018 lähtien ja hänen yksityisnäyttelynsä ”Itäharju” oli vuonna 2023 esillä Galleria Intossa Aboa Vetus & Ars Novassa.

Erityistaidetoiminnan edunvalvontajärjestö Kettuki ry on valinnut Vuoden taiteilijan vuodesta 2004 lähtien. Ehdotuksen Vuoden taiteilijaksi voi tehdä kuka tahansa. Haku on suunnattu erityistä tukea tarvitseville taiteilijoille, joilla tuen tarve voi johtua esimerkiksi kehitysvammasta, laaja-alaisesta oppimisen haasteesta tai autismikirjosta.

Lisätietoja:

Taiteilijan matrikkelisivut:
https://www.kettukintaiteilijamatrikkeli.fi/taiteilijat/daniel-hahta/

Taiteilijan yksityisnäyttely 20.3. – 12.5.2024
Kondase-keskus, Viljandi
https://kondas.ee/

Taidekeskus Into ry
https://www.taidekeskusinto.com

Sirpa Taulu, toiminnanjohtaja Kettuki ry, puh. 044 0405107 tai toimisto@kettuki.fi

 

Daniel Hahta is Kettuk’s artist of the year 2024

The artist was chosen by Estonian art historian Mari Vallikivi from the list of candidates.

“I like Hahta`s works a lot! His art is impressive in its perfection. The great variation is surprising: sometimes he fills the picture from edge to edge, other times he leaves a lot of free space on the works. Even though Daniel Hahta depicts specific places and landscapes with great detail, the works leave an abstract impression of some non-specific landscapes. In my perspective, this makes Hahta’s work outstanding.”

The solo exhibition of the 29-year-old artist will be exhibited in this spring at the Kondas Center, museum of Estonian Naive and Outsider Art, in Viljandi. The exhibition is a part of the European Capital of Culture Tartu’s 2024 program. In addition, the artist will be awarded a prize of 1,000 euros, which is made possible by Hanna-Liisa and Erkki Liikanen’s titlefund at Kansan Sivistysrahasto.

 

Daniel Hahta (b. 1994) is an artist from Turku, whose expression combines precision and fantasy. In recent years, the subjects of his works have been related to the neighborhood of Itäharju where he lives. In Hahta’s works, Itäharju appears as an undeveloped open landscape, steep rolling terrains, where small details stop the gaze. As a technique, he uses a liquid calligraphy marker, mostly using a wooden stick and a thin brush as his marker.

Daniel Hahta is a member of Art Centre Into Association and he works at the association’s art center ArtPompo in Turku. Hahta belongs to the Into ArtNotes community art group and the youth art workshop group. Sculptor Sinikka Mäki-Lertola and visual artist Eija Ruoho have acted as his mentors since 2016. Hahta has participated in exhibitions since 2018 and his solo exhibition ”Itäharju” was exhibited in 2023 at Gallery Into in Aboa Vetus & Ars Nova.

Kettuki, the advocacy organization for special arts activities, has chosen the Artist of the Year since 2004. Anyone can make a proposal for Artist of the Year. The search is aimed at artists in need of special support, whose need for support may be due to, for example, a developmental disability, a broad-based learning challenge or autism spectrum disorder.

For more information:

Artist’s pages:
https://www.kettukintaiteilijamatrikkeli.fi/en/taiteilijat/daniel-hahta/

The private exhibition of Daniel Hahta is 20th March – 12th May 2024
Kondase-centre, Viljandi
https://kondas.ee/

Art Centre Into Association
https://www.taidekeskusinto.com

Sirpa Taulu, executive director Kettuki, tel: +358 44 0405107 or toimisto@kettuki.fi

 

Julkaistu: 23.1.2024