Kettukin vuoden 2022 taideteko palkinto Lotte Nilsson-Välimaalle

Vasemmalla Kettukin Sirpa Taulu luovuttaa teospalkinnon oikealla seisovalle Lotte Nilsson-Välimaalle.

Kettuki ry:n vuoden 2022 taideteko -palkinnon saa ruotsalainen kuvataiteilija Lotte Nilsson-Välimaa pohjoismaisen yhteistyön edistämisestä. Palkintoon kuuluu tunnustuksen lisäksi Kettukin vuoden 2023 taiteilija Riina Noron teos Erityistaiteilijan ongelmia.

Kuvataiteilija Lotte Nilsson-Välimaa asuu ja työskentelee Tukholmassa. Kuvataiteilijan työnsä rinnalla hän toimii Inuti-säätiössä tukea tarvitsevien taiteilijoiden rakastettuna mentorina.

Lotte Nilsson-Välimaa on pitkäaikainen kumppani, sparraaja ja tukija.
Hänen työuransa on perustunut erinomaiseen kollegiaaliseen yhteistyöhön.

Palkinto – Kettukin vuoden 2023 taiteilija Riina Noron teos Erityistaiteilijan ongelmia – luovutettiin Tukholmassa Textile Power -näyttelyn yhteydessä järjestetyssä seminaarissa. Näyttelyssä on esillä myös pohjoismaisessa yhteistyössä valmistunut tekstiiliteos My Everyday, jonka kuraattorina Lotte Nilsson-Välimaa (SWE) toimi yhdessä taiteen tohtori Minna Haverin (FIN) kanssa. 

Textile Power 13.5. asti esillä Handarbetets Vänner Galleri, Stockholm.

Pohjoismaista verkostoyhteistyötä on erityistaidetoiminnan alalla tehty pitkään näyttelyiden ja erilaisten yhteisprojektien muodossa. Esimerkiksi tanskalainen Kenneth Rasmussen valittiin Kettukin vuoden taiteilijaksi jo vuonna 2009.  Pohjoismainen NOA Nordic Outsider Art -verkosto perustettiin vuonna 2015. Verkostoon kuuluu Suomesta Kettukin lisäksi Kaarisilta ry, Tanskasta GAIA Museum Outsider Art ja GAIA Academy, Ruotsista Inuti-säätiö, Islannista List an Landamæra/Art without Borders sekä uusimpana tänä vuonna mukaan liittynyt Atelier Blekksprut Norjasta.

Kuva/Photo Irene Lahti

Lotte Nilsson Välimaa was awarded with Kettuki’s 2022 art act of the year award for promoting Nordic cooperation

Lotte Nilsson-Välimaa is a long-term partner and supporter.
Her career has been based on excellent collegial cooperation.

Visual artist Lotte Nilsson-Välimaa lives and works in Stockholm. Alongside her work as a visual artist, she works at the Inuti Foundation as a beloved mentor for artists in need of additional support. 

The prize is Kettuki’s 2023 artist of the year Riina Noro’s work The Problems of Special Artist and it was presented in a seminar organized in Stockholm in connection with the Textile Power exhibition. The exhibition also features the textile work My Everyday, completed in Nordic cooperation and curated by Lotte Nilsson-Välimaa (SWE) together with Doctor of Arts Minna Haveri (FIN).

Textile Power is open till 13.5. at Handarbetets Vänner Galleri, Stockholm.

Nordic network cooperation has been carried out for a long time in the field of special art activities in the form of exhibitions and various joint projects. For example, the Danish Kenneth Rasmussen was chosen as Kettuki’s artist of the year already in 2009. The Nordic NOA Nordic Outsider Art network was founded in 2015. The network includes Kettuki and Kaarisilta from Finland, GAIA Museum Outsider Art and GAIA Academy from Denmark, Inuti Foundation from Sweden, List an Landamæra from Iceland/ Art without Borders and Atelier Blekksprut from Norway, the latest to join this year.

 

Julkaistu: 8.5.2023