Vertaisuudesta tukea taiteilijan työhön – Hae mukaan vuoden 2024 mentorointiohjelmaan

Hae mukaan taiteilijoiden vertaismentorointiohjelmaan. Tiedot löytyvät julkaisutekstistä. Kolme hymyilevää piirroshahmoa kannustaa toisiaan ja alhaalla on Kettukin logo.

Taiteilijoiden vertaismentorointiohjelman tavoitteena on tarjota tukea taiteilijan työhön.
Mentoroinnissa osallistujat jakavat osaamista, tietoa ja kokemuksia pienryhmätapaamisissa.
Tapaamisia järjestetään säännöllisesti ja yhteisesti sovituin pelisäännöin. 

Toiminnan perustana on osallistuvien taiteilijoiden tasavertaisuus – kaikki osalliset ovat aktiivisia ryhmän jäseniä, sekä mentoreita että mentoroitavia. Pienryhmätoiminnan lisäksi ohjelmakokonaisuuteen kuuluu koko osallistujajoukolle suunnattuja yhteisiä valtakunnallisia tapaamisia.

Haku vuoden 2024 vertaismentoriryhmiin

Kettukin kautta voi hakea vuoden mittaiseen ja maksuttomaan ohjelmaan:

1.Yksittäisenä taiteilijana (mahdollisen tukihenkilön kanssa)

2.Organisaationa

Organisaatio voi olla
– taidetoimintaa jo järjestävä
– taidetoiminnan järjestämisestä kiinnostunut toimintapaikka

Hakuaika 5.12.23 – 21.1.2024
Ilmoittaudu mukaan tästä (siirryt Kettukin ilmoittautumislomakkeeseen)

Kettuki tekee valinnat ja ryhmäjaot sekä tukee ryhmien tapaamisten järjestämistä.
Ryhmäjaot tehdään hakijoiden tarpeita ja toiveita kuunnellen.
Tuettuja taiteilijaryhmiä muodostetaan max. 2 ryhmää (max. 10 taiteilijaa).
Toimintapaikkojen välisiä ryhmiä muodostetaan tarpeen mukaan.

Ohjelma on valtakunnallinen ja sitä koordinoi Kuvataiteen talo.
Kettuki mukauttaa ja koordinoi ohjelmaa erityistaidetoiminnan alalle.

Lisätietoja: toimisto@kettuki.fi tai p. 044 0405 107
Lisätietoa Kuvataiteen talosta (siirryt Kuvataiteen talo ry:n sivuille)

Julkaistu: 4.12.2023