Deadline 30.9. Kettukin vuoden 2023 taiteilija/Kettuki’s Artist of the Year 2023

Kettukin vuoden taiteilija 2023 Kettuki's artist of the year 2023

Information in english below.

Haku on suunnattu erityistä tukea tarvitseville taiteilijoille.

Suomen erityistaidetoiminnan* edunvalvontajärjestö Kettuki ry on valinnut Vuoden taiteilijan vuodesta 2004 lähtien. Kettukin aiemmat vuoden taiteilijat löydät osoitteessa: https://kettuki.fi/artikkelit/vuoden-taiteilija/ 

Kettuki tuottaa taiteilijan näyttelyn vuonna 2023 ja nostaa taiteilijan tuotantoa ja persoonaa esiin monin eri tavoin.  Vuoden taiteilijalle myönnetään 1000 euron tunnustuspalkinto, jonka mahdollistaa Kansan Sivistysrahaston Hanna-Liisa ja Erkki Liikasen nimikkorahasto.   Lisäksi taiteilijalle tarjotaan avustajan kera mahdollisuutta asua ja työskennellä taiteilijaresidenssissä 21.-27.11.2022 Porvoon taidetehtaalla yhteistyössä Ateljee Eivorin kanssa sekä Serlachius-residenssissä Mäntässä huhtikuussa 2023. Taiteilijan teoksista kootaan näyttely vuoden 2023 aikana mm. Galleria Keltaiseen Apinaan Porvoossa sekä Serlachius-residenssitalon galleriaan.

Ehdotuksen Vuoden taiteilijaksi voi tehdä kuka tahansa ehdotettavan taiteilijan suostumuksella. Ehdolla Vuoden taiteilijaksi voi olla monena vuonna, sama taiteilija valitaan vain kerran.

Vuoden taiteilijaksi voi ehdottaa

  • yli 18-vuotiasta suomalaista tai ulkomaista visuaalisen taiteen alalla työskentelevää erityistä tukea tarvitsevaa taiteilijaa, joka on työskennellyt taiteen parissa vähintään kolme vuotta säännöllisesti ammatillisella otteella. Taiteilijalle on kehittynyt oma taiteellinen ilmaisutapa ja hänellä on tarpeeksi laaja teoskokonaisuus yksityisnäyttelyn pitämiseen. 
  • suomalaista tai ulkomaista taiteilijaryhmää, jolla voi visuaalisen taiteen alan lisäksi olla muuta taiteellista osaamista

Lataa hakulomake

Täytä ja lähetä sähköpostitse hakulomake liitteineen Kettukille 30.9.2022 mennessä:

toimisto@kettuki.fi

tai postitse: Kettuki ry, Kirjastokatu 1, 13100 Hämeenlinna

Viitteenä: Kettukin vuoden 2023 taiteilijahaku

Liitteeksi  7-10 hyvälaatuista A4-kokoista teoskuvaa tietoineen tai muu dokumentti. Hakulomakkeessa löydät tarkemmat ohjeet liitteistä.

Kuvilla tulee olla kuvaajan lupa ja Kettukilla on niihin julkaisuoikeus tiedottaessaan taiteilijasta.

 

VALINNAN TEKEMINEN JA TIEDOTUS

Esivalintaryhmään kuuluvat Kettukin vuoden 2022 taiteilija Aleksi Pietikäinen, kuvataiteilija Katri Stenberg, muotoilija/suunnittelija Synnöve Lindberg ja taiteen tohtori Minna Haveri. Päätöksen Vuoden 2023 taiteilijasta tekee kuvataiteilija Nelli Nio. Tieto valinnasta tulee  marraskuun alussa 2022. Vuoden taiteilija kutsutaan tekemään seuraavan Vuoden taiteilijan esivalintaa. Osallistuminen esivalintaan on vapaaehtoista.

Lisätietoja: Sirpa Taulu, toiminnanjohtaja, puh. 044 0405107 tai toimisto(at)kettuki.fi

* Erityistaidetoiminnan alaan kuuluu kehitysvammaisten, autismin kirjon henkilöiden sekä laaja-alaisia oppimisen haasteita omaavien henkilöiden taidetoiminta. Kansainvälisesti erityistaidetoiminta lukeutuu outsider-taiteen kentälle. 

 

KETTUKI’S ARTIST OF THE YEAR 2023

      –APPLICATION PERIOD 30th August – 30th September 2022

The application is aimed at people in need of additional support. 

Since 2004 Kettuki has brought out unique artists who need additional support. You can find previous Kettuki’s artists of the year at: https://kettuki.fi/artikkelit/vuoden-taiteilija/ 

Kettuki produces the artist’s exhibition 2023 and highlights the artist’s production and personality in many different ways. The artist will be awarded a prize of 1000 euros from the fund of Hanna-Liisa ja Erkki Liikanen (Kansan Sivistysrahasto). The artist is also offered an opportunity to work in an artist residency 21st November – 27th November 2022 in the City of Porvoo in cooperation with Ateljee Eivor and in Serlachius-residency April 2023 in Mänttä. Exhibitions of the artist’s works will be held among others at Gallery Keltainen Apina in the City of Porvoo and at Serlachius-residency gallery in Mänttä.

Anyone can make a proposal for Artist of the Year with the artist’s consent.  Artist’s can be nominated in several years. Same artist can be elected only once. 

 

The following people can be nominated as an artist of the year: 

  • a Finnish or foreign artist who needs additional support and is over 18 years working in the field of visual art. Three years professional working is required. The artist has a personal way of expression and a large enough collection of works of  art to hold an exhibition.
  • a group of Finnish or foreign artists who may have other skills in addition to visual art.

Download the application form

Fill and send the application by email until 30.9.2022 to: 

toimisto@kettuki.fi

or by mail to: Kettuki ry, Kirjastokatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Reference: artist of the year 2023.

Attached with 7-10 good quality pictures in A4 size with information about the works of art.

Photos must have the photographer’s permission and Kettuki has the right to publish them.

SELECTION AND INFORMATION

Preselection is made by artist of the year 2022 Aleksi Pitkänen, visual artist Katri Stenberg, designer Synnöve Lindberg and Doctor of Arts Minna Haveri. Artist of the year 2023 is chosen in November by  visual artist Nelli Nio. Artist of the year 2023 can participate in the next year’s artist selection, if he or she wishes so.

More information: Sirpa Taulu, executive producer, 044 0405107 or toimisto@kettuki .fi

*Kettuki is a national advocacy organization for artists in need of additional support due to autism spectrum or learning disabilities. 

Julkaistu: 26.9.2022