Haussa Kettukin vuoden 2024 taiteilija! Apply for Kettuki’s Artist of the Year 2024!

Kettukin vuoden taiteilija 2024 -haku on avoinna 11.9.-10.11.2023

Information in english below.

Haussa: Kettukin vuoden 2024 taiteilija

  • Hakuaika 11.9.-10.11.2023

Haku on suunnattu erityistä tukea tarvitseville taiteilijoille.

 

Suomen erityistaidetoiminnan* edunvalvontajärjestö Kettuki ry on valinnut Vuoden taiteilijan vuodesta 2004 lähtien. Kettukin aiemmat vuoden taiteilijat löydät osoitteessa: 
https://kettuki.fi/artikkelit/vuoden-taiteilija/ 

 

Kettuki tuottaa taiteilijan näyttelyn vuonna 2024 Viroon ja nostaa taiteilijan tuotantoa ja persoonaa esiin monin eri tavoin.  Vuoden taiteilijalle myönnetään 1000 euron tunnustuspalkinto, jonka mahdollistaa Kansan Sivistysrahaston Hanna-Liisa ja Erkki Liikasen nimikkorahasto.  

 

Ehdotuksen Vuoden taiteilijaksi voi tehdä kuka tahansa ehdotettavan taiteilijan suostumuksella. Ehdolla Vuoden taiteilijaksi voi olla monena vuonna, sama taiteilija valitaan vain kerran.

Vuoden taiteilijaksi voi ehdottaa

  • yli 18-vuotiasta suomalaista tai virolaista visuaalisen taiteen alalla työskentelevää erityistä tukea tarvitsevaa taiteilijaa, joka on työskennellyt taiteen parissa vähintään kolme vuotta säännöllisesti ammatillisella otteella. Taiteilijalle on kehittynyt oma taiteellinen ilmaisutapa ja hänellä on tarpeeksi laaja teoskokonaisuus yksityisnäyttelyn pitämiseen. 
  • suomalaista tai virolaista taiteilijaryhmää, jolla voi visuaalisen taiteen alan lisäksi olla muuta taiteellista osaamista

Lataa hakulomake

Täytä ja lähetä sähköpostitse hakulomake liitteineen Kettukille 10.11.2023 mennessä:

toimisto@kettuki.fi

tai postitse: Kettuki ry, Kirjastokatu 1, 13100 Hämeenlinna

Viitteenä: Kettukin vuoden 2024 taiteilijahaku

Liitteeksi 7–10 hyvälaatuista A4-kokoista teoskuvaa tietoineen tai muu dokumentti. Hakulomakkeessa löydät tarkemmat ohjeet liitteistä.

Kuvilla tulee olla kuvaajan lupa ja Kettukilla on niihin julkaisuoikeus tiedottaessaan taiteilijasta.

 

Valinnan tekeminen ja tiedotus

Esivalintaryhmään kuuluvat Kettukin vuoden 2023 taiteilija Riina Noro, kuvataiteilija Katri Stenberg, kuvataiteilija Nelli Nio ja taiteen tohtori Minna Haveri. Vuoden taiteilija kutsutaan tekemään seuraavan Vuoden taiteilijan esivalintaa. Osallistuminen on vapaaehtoista.

Lopullisen päätöksen vuoden 2024 taiteilijasta tekee taidehistorioitsija, Kondase-keskuksen johtaja Mari Vallikivi. Hakijat saavat tiedon joulukuussa 2023.

Vuoden taiteilija 2024 julkistetaan vuoden 2024 alussa. 

Lisätietoja:

Sirpa Taulu, toiminnanjohtaja

puh. 044 0405107 tai toimisto@kettuki.fi

 

*Erityistaidetoiminta on taidetoiminnan ala, jota ei nimensä mukaisesti olisi ilman erityistä tukea. Erityistaidetoiminnan alaan kuuluu kehitysvammaisten, autismikirjon henkilöiden sekä laaja-alaisia oppimisen haasteita omaavien henkilöiden taidetoiminta. Kansainvälisesti erityistaidetoiminta lukeutuu outsider-taiteen kentälle. Vuonna 2002 perustettu KETTUKI ry toimii erityistaidetoiminnan kentän edunvalvojana ja alan valtakunnallisena asiantuntijaverkostona.

 

KETTUKI’S ARTIST OF THE YEAR 2024

      –APPLICATION PERIOD 11th September – 10th November 2023

The application is aimed at artists in need of additional support. 

Since 2004 Kettuki* has brought out unique artists who need additional support. You can find previous Kettuki’s artists of the year at: https://kettuki.fi/artikkelit/vuoden-taiteilija/ 

Kettuki produces the artist’s exhibition in Estonia in 2024 and highlights the artist’s production and personality in many different ways. The artist of the year will be awarded a recognition award of 1000 euros from the fund of Hanna-Liisa ja Erkki Liikanen (Kansan Sivistysrahasto). 

Anyone can make a proposal for Artist of the Year with the artist’s consent.  One can be nominated for Artist of the Year in many years, but the same artist is only elected once.

 The following people can be nominated as an artist of the year: 

  • a Finnish or Estonian artist who needs additional support and is over 18 years working in the field of visual art. Three years professional working is required. The artist has a personal way of expression and a large enough collection of works of  art to hold a solo exhibition.
  • a group of Finnish or Estonian  artists who may have other skills in addition to visual art.

Download the application form

Fill and send the application by email until 10th November 2023 to: 

toimisto@kettuki.fi

or by mail to: Kettuki ry, Kirjastokatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Reference: artist of the year 2024.

Attached with 7-10 good quality pictures in A4 size with information about the works of art.

Photos must have the photographer’s permission and Kettuki has the right to publish them.

 

Selection and information

Preselection is made by artist of the year 2023 Riina Noro, visual artist Katri Stenberg, visual artist Nelli Nio and Doctor of Arts Minna Haveri. The Artist of the Year is invited to make a pre-selection for the next Artist of the Year. Participation is voluntary.

The final decision will be made by art historian Mari Vallikivi, director of the Kondase Center. Applicants will be notified in December 2023.

The artist of the year 2024 will be announced at the beginning of 2024.

More information:
Sirpa Taulu, executive producer, 044 0405107 or toimisto@kettuki.fi

 

*KETTUKI ry, founded in 2002, acts as a trustee of the field of special art activities and as a national network of experts in the field. Special art activity is a field of art activity that, as its name suggests, would not exist without special support. The field of special art activities includes the art activities of people with developmental disabilities, people on the autism spectrum, and people with wide-ranging learning challenges. Internationally, special art activities belong to the field of outsider art.

 

Julkaistu: 11.9.2023