Harvinaisen hyvää elämää -valokuvanäyttely Art Kaarisillassa

24.11.2021 - 05.12.2021 | Galleria Art Kaarisilta Sanomatalo, 1.krs Elielinaukio 2, 00100 Helsinki

Näyttely esittelee harvinaisuuden monimuotoisuutta, ja muistuttaa, että hyvään elämään kuuluu paljon erilaisia asioita, jotka ovat jokaiselle omanlaisia.
Tavoitteena on lisätä tietoisuutta harvinaissairauksista ja niiden vaikutuksista arkeen. Kuvissa esiintyvät henkilöt ovat eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa eläviä harvinaissairaita, joiden sairaudet ilmenevät hyvin erilaisin tavoin. Osa sairauksista vaikuttaa ulkonäköön, osa jää näkymättömiin. Kaikkia yhdistää luonnollisesti sairauden harvinaisuus ja sen mukanaan tuomat haasteet. Mutta lisäksi erityisesti se, että jokainen on ainutlaatuinen yksilö, jolla on oikeus olla paljon
enemmän kuin pelkkä diagnoosi.

Harvinaisuus on tavallisempaa kuin luullaan. Vaikka yksittäinen sairaus on harvinainen, on harvinaissairaiden kokonaismäärä suuri: Suomessa yli 300 000 ihmistä ja heidän lähipiirinsä elävät harvinaista arkea.

Näyttely kiertää Suomea marraskuusta 2021 kesäkuuhun 2022.
Katso tarkempia tietoja osoitteesta:
https://harvinaiset.fi/valokuvanayttely

Valokuvat on ottanut Valtteri Nevalainen.
Valokuvanäyttelyn tuottaa Harvinaiset-verkosto.

Harvinaiset-verkosto on valtakunnallinen harvinaistyötä tekevien sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto.

Julkaistu: 25.11.2021