Hyviä kysymyksiä ja parhaita käytäntöjä – Kettuki julkaisi kirjan yhdenvertaisesta taiteesta

Kaksi henkilöä seisoo lavalla kirjat kädessään ison screenin edessä, jossa on Europen Outsider Art -kongressigrafiikka.

Erityistaidetoiminnan laatu ja käytännöt luodaan yhdessä. Yksi tärkeimmistä erityistaidetoiminnan alaa eteenpäin vievistä voimista on toimijoiden aktiivinen yhteistyö ja verkostoituminen. Se vaikuttaa myös Kettukin 20-vuotista työtä juhlistavan julkaisun taustalla. Alan eettisiä kysymyksiä ja parhaita käytäntöjä käsittelevä opas on syntynyt vuoropuhelussa alan taiteilijoiden ja toimijoiden kanssa. Juhlavuoden kunniaksi julkaisu on kuvitettu kuvilla, joissa Kettukin vuoden taiteilijat ovat työnsä äärellä.

Erityistaidetoiminta on tunnistettavissa omaksi alueekseen taiteen kentällä, ja siksi on tärkeää, että toimijoilla on käytössään toimintaansa tukevaa kirjallisuutta. Ammattietiikka on yhteisöllisesti tuotettu asia, joten oppaassa kuullaan alan toimijoita ja esitetään yhteisöllisesti tuotettuja näkemyksiä parhaista toimintatavoista. Eettiset kysymykset ovat myös alan kansainvälistä kenttää puhuttanut aihe, joten julkaisusta tehtiin englanninkielinen käännös. Oppaan ovat kirjoittaneet erityistaidetoiminnan alan erityisasiantuntijat, Kettukin hallituksen jäsenet Minna Haveri ja Päivi Lilja.

Yhdenvertainen taide – Hyviä kysymyksiä ja parhaita käytäntöjä -julkaisu tarkastelee erityistaidetoiminnan eettisiä kysymyksiä, toimijoiden rooleja sekä verkostoyhteistyötä. Julkaisu on suunnattu taide-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä opiskelijoille. Julkaisussa pohditaan toimijoita askarruttavia kysymyksiä ja esitellään alan parhaita käytäntöjä. Ensimmäisen osan muodostaa aiemmin julkaistun eettisen oppaan päivitys. Toisessa osassa tarkastellaan erityistaidetoiminnan kentällä työskentelevien ihmisten moninaisia rooleja. Kolmannessa osiossa valokeilaan pääsevät kollegiaalisen vertaisoppimisen mahdollistavat verkostot. Suomalaisen Kettuki-verkoston toimijoiden ohella juhlavuotena nostetaan esiin alaa kehittävä vahva pohjoismainen yhteistyö.

Kirja julkistettiin Hämeenlinnan Verkatehtaalla pe 10.6.2022 Kettukin juhlavuoden päätapahtumassa European Outsider Art -konferenssissa, jossa Kettuki toimi pääjärjestäjänä. Konferenssiin osallistui outsider-taiteen kansainvälisiä toimijoita 14 eri maasta.

Julkaistu: 17.6.2022