Askare

Kehitysvammaisten osallisuutta edistävä toiminta tuo arkeen mielekkyyttä ja sisältöä. Tavoitteena on tukea itsenäisessä elämässä selviytymistä ja lisätä sosiaalista vuorovaikutusta.

Päivätoiminnassa tuetaan henkilön itsenäisyyttä, kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on tarjota toimintakykyä tukevassa ympäristössä jokaiselle mahdollisuus osallisuuteen, omatoimisuuteen ja onnistumisen kokemuksiin. Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttöön, innostavaan toimintaympäristöön sekä kokemukselliseen oppimiseen erilaisten vuorovaikutustilanteiden kautta.

Päiväaikainen toiminta on tarkoitettu nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille henkilöille. Toimintaan hakeudutaan oman alueen vammaispalveluiden sosiaalityön ja ohjauksen kautta.

Yhteystiedot

Rääkänkatu 1, 05801 Hyvinkää

Vastaava ohjaaja Marko Hovilainen 050 497 2444

Julkaistu: 13.8.2021