Seurakuntaopisto / Aino ja Oiva

Aino ja Oiva -koulutukset on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. Lukuvuosi sisältää monipuolisia oppitunteja viihtyisässä luonnon kauniissa ympäristössä Jaakkiman kampuksella Ruokolahdella.

Koulutus sisältää kaikille yhteisiä opintoja sekä kaksi erilaista suuntautumisvaihtoehtoa, joista toinen painottaa yleissivistäviä oppiaineita, toinen itseilmaisun kehittämistä taiteen keinoin. Aino ja Oiva -ryhmään valittu opiskelija valitsee itselleen mieluisamman vaihtoehdon. Koko koulutuksen läpäisevänä tavoitteena on tukea opiskelijan itsenäistymistä sekä yhteistyö- ja elämänhallintataitojen kehittymistä

Opetus
Opetusta tapahtuu viitenä päivänä viikossa klo 8.45 – 15 välillä. Koulupäivän aikana on viisi oppituntia. Koulutus on tarkoitettu ilman henkilökohtaista avustajaa pärjääville.

Taide

Lukuvuonna 2021-22 syvennytään erityisesti kuvataiteen ja kädentaitojen opiskeluun. Koulutus tukee taiteellisen ilmaisukyvyn kehittymistä sekä elämänhallintataitoja.

Opiskeltavia aineita ovat mm. kuvataide, käsityö, askartelu, kotitalous ja digitaidot.

Osana toimintaa tehdään tutustumiskäyntejä ja osallistutaan erilaisiin näyttelyihin mahdollisuuksien mukaan.

Suuntautumisvaihtoehtojen mukainen opetus toteutuu, mikäli ryhmissä on riittävästi opiskelijoita.

Yhteystiedot

Teija Ojala Aino ja Oiva vastuuopettaja
p. 044 381 3150
teija.ojala@seurakuntaopisto.fi

Julkaistu: 13.8.2021