Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Virtaset

Keski-Pohjanmaan kansanopisto Kälviällä.
Virtaset: Eväitä elämään -linja erityisryhmille.
Opiskelu on käytännönläheistä ja tukee opiskelijan omatoimisuutta, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Opinnoissa painottuvat elämänhallinta- ja arkitaitojen sekä opittujen yleissivistävien tietojen ja taitojen ylläpitäminen ja vahvistaminen, uuden oppiminen ja terveen, positiivisen minäkuvan vahvistaminen. Lisäksi lukuvuoden aikana opiskellaan mm. kotitaloutta, ATK-taitoja ja liikuntaa. Virtaset-linjan sisältöihin kuuluu myös jonkin verran taideaineiden opiskelua sekä teemaopiskelujaksoja esimerkiksi sirkus-, musiikki- ja hoivamaatilaopintojen muodossa.

Yhteystiedot

Opistontie 1
68300 Kälviä

Puh. 06 825000

Julkaistu: 13.8.2021