Kuvataideohjauspalvelut Marketta Moksi

Olen erityisopettaja ja erityislasten äiti Korpilahdelta, Jyväskylästä. Työskentelen yritystoiminnan ohella henkilökohtaisena avustajana ja toimin vertaisohjaajana Leijonaemot ry.:ssä.

Yritykseni tarjoaa kuvataideohjauspalveluita erityistä tukea tarvitseville ryhmille ja yksityishenkilöille.
Palveluita ovat kuvataidekurssit, kuvataidepajat ja henkilökohtainen kuvataideohjaus.

Toimintani tärkeimpiä arvoja ovat saavutettavuus, luovuus ja ilmaisun ilo.

Kuvataideohjauksessani käytän strukturointia, kuvakommunikaatiota ja tarvittaessa tukiviittomia.
Toiminta suunnitellaan jokaisen ryhmän/ yksilön tarpeisiin sopivaksi.

Yhteystiedot

Julkaistu: 15.2.2024